תוכנת ניהול מוסך לייעול משאבי אנוש

בניהולו היומי של מוסך קשה לעקוב אחר שעות העבודה והיעילות של העובדים, ובעזרת תוכנת ניהול מוסך ניתן לבצע פעולות אלו בקלות בעזרת מספר פונקציות. לדוגמא:

  • מעקב אחר יעילות עובדי המוסך - התוכנה מאפשרת מעקב אחר שעות העבודה של העובדים, אשר בודקת גם את מידת יעילותם ומפיקה דוחות יומיים, שבועיים וחודשיים העוקבים אחר רווחיותו ויעילותו של העובד.
  • שעון נוכחות - רישום זמני הכניסה והיציאה של העובדים במוסך חוסך את הצורך בעבודת ניירת מרובה. התוכנה מתייקת את שעות העבודה בתיק של כל עובד, וגם מספקת דו"ח חודשי המסכם את שעות העבודה של העובד במהלך החודש.
  • ניהול יומן עבודה – היומן מאפשר תיאום בין עבודות נכנסות לבין עובדי המוסך, ותכנון משימות לעובדים עבור כל יום, כולל סוג העבודה הנדרשת, שם הלקוח או הספק, תאריך כניסת העבודה והמועד המצופה לסיומה.